چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
SharePoint
 

laboratory

دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی - اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می‌ورزد.

​​ادامه مطلب ......

هوالفتاح العلیم

آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور استان قزوین مجهز به دستگاههای :

1-طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز fourier  transform  in  frared   spectros copy

طیف زیر قرمز جامد و مایع جهت کاربرد کیفی و کمی طیف سنجی مادون قرمز براساس جذب تابش و بررسی جهش های ارتعاشی مولکولها و یون های چند اتمی صورت می گیرد.

2- اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش مرئی  (UV- VIS  )

دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی در واقع بر همکنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می دهد این دستگاه با توجه به میزان عبور و جذب ، غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد.

3- جذب اتمی ( ATOMIC  ABSORPTIO   )

طیف سنج جذب اتمی یک روش اسپکتروسکوپی برای اندازه گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری توسط اتم در حالت گازی است . در شیمی تجزیه این تکنیک برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.

4- کوره ( FURANCE   )

قابلیت برنامه ریزی زمان و دما از 0 تا 1000 درجه سانتیگراد

کاربرد : بازپخت نانو ساختارهای تولیدی استفاده می گردد.

5- کروماتوگرافی گازی جرمی   GC – MASS

برای شناسایی و جداسازی و تعیین دقیق جرم مولکولی ترکیبات آلی و دارو به کار می رود .

6- طیف سنج فلورسانس  FLUORES   CENCE    SPECTROMETER

جهت انجام برسی های اسپکتروسکوپی جذب و نشر ترکیبات آلی ، آلی معدنی ، پلیمر و ..... به ازای تهییج مشخص به کار می رود. این دستگاه در صنایع شیمیایی ، داروسازی و پلیمری کاربرد دارد.​


​آدرس : قزوین ،میدان شهید حسن پور ، مجتمع ادارات نواب صفوی،دانشگاه پیام نور قزوین- صندوق پستی : 878 نمابر : 02833374081پست الکترونیک info.qazvin@pnu.ac.ir​  -  مراجعه به سایت قدیم دانشگاه 

تمامی حقوق این سایت متعلق است به دانشگاه پیام نور
کل بازدیده ها: 207532
جمعه 8 اسفند 1399