چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
SharePoint
 

Contactus

دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی - اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می‌ورزد.

​​ادامه مطلب ......

​نام واحدکارشناس واحدشماره مستقیمشماره داخلی


مسئول دفتر ریاست دانشگاه


آقای بزرگی

33376366

فکس333740812230
کارشناس دفتر ریاست دانشگاه خانم چراغی----2356
مدیر حراستآقای محسن سلمانی----2219
کارشناس حراستخانم حاج طاهری ها----2367
کارشناس حراستآقای دانیالی----2211

نهاد نمایندگی  مقام معظم رهبری

حجت الاسلام کاظمی نژاد333764422266
مسئول دفترآقای درستی333764422267
مسئول اجراییآقای زهرائی333789382265
مشاور حقوقی دانشگاهآقای لبافها333731032354
مدیر نظارت و ارزیابیآقای دکتر خودروان333716742210
کارشناس نظارت و ارزیابیآقای بهرامی333716742210
رئیس اداری و پشتیبانی استانآقای نانکلی333760112225
کارشناس ستاد رفاهیخانم جهانشاهلو333716712348
کارشناس اداریخانم هشامی333716712348
کارگزینی(علمی و اداری)خانم میرسلامی333760112347
مسئول کارپردازیآقای اماموردی33371675
مسئول اداری و تربیت بدنی مرکز آقای غیاثوند----2365
انبار دارآقای بخشی پور----2318
مدیر امور مالیآقای کاتبی333716802360
مسئول دفترداری مالیخانم کلهر333716802344
دریافت و پرداخت مالیآقای شریفی333716802345
کارشناس مسئول اعتباراتخانم بابک333716802361
مسئول حقوق و دستمزد مالیخانم رفیعی333764432232
کارشناس مالیخانم معصومه رحمانی333716712352
جمعدار اموال استانآقای میرزائی2222
رئیس اداره  فناوری اطلاعات و رایانهآقای یزدی پور333738432247
کارشناس رایانهآقای باباحسین پور----2287
کارشناس رایانهخانم موسوی----2355
رئیس اداره خدمات آموزشی استانآقای خزائی----2259
کارشناس آموزشخانم عابدی----2259
کاربر ارشد گلستان آقای مهدی رحمانی333789392245
مسئول تحصیلات تکمیلیخانم میرزائی333716772244
کارشناس تحصیلات تکمیلیخانم مریم طاهرخانی333716772244
کارشناس تحصیلات تکمیلیخانم آشوری----2244
کارشناس مسئول امتحاناتخانم حاجی طاهریها333753852252
کارشناس امتحاناتخانم پیری----2250
کارشناس امتحاناتخانم مهدی پور----2250
مسئول دبیرخانه آموزشیخانم کاظمی----2253
مسئول رشته آقای باجلان----2241
مسئول رشته 
خانم سلیمانی----2342
مسئول رشته 
خانم وندائی----2249
مسئول رشته 
خانم صابر----2261
مسئول رشته 
آقای اصغرزاده----2260
مسئول رشته 
خانم آقایاری----2248
مسئول رشته 
خانم ملکی----2238
بایگانی آموزشی (فعال)خانم مراقی----2366
بایگانی آموزشی (راکد)آقای رضائی----2255
  مسئول برنامه ریزی  آموزشیخانم نیکو333740822242
  کارشناس برنامه ریزی  آموزشیآقای علیجانی333789302334
  کارشناس برنامه ریزی  آموزشیآقای رضائی333789302243
  کارشناس برنامه ریزی  آموزشیآقای اعلمی333789302243
  کارشناس برنامه ریزی  آموزشیخانم غفوری333740822242
  کارشناس برنامه ریزی  آموزشیآقای شقاقی پور 2243
  کارشناس برنامه ریزی  آموزشیآقای طهماسبخانی333789362372
  کارشناس برنامه ریزی  آموزشیآقای دائمی----2372
مسئول اجرای کلاسهاخانم حسن زاده----2281
رئیس اداره دانش آموختگان مرکز قزوینخانم حاجی رجبی---2325
کارشناس دانش آموختگانخانم نصیری33378933 2236
کارشناس دانش آموختگانخانم سید حمزه333789332236
کارشناس دانش آموختگانخانم دان اصفهانی333789332236
کارشناس دانش آموختگانخانم لیلا سلطانی333716912309
 کارشناس دانش آموختگانخانم حسن زاده333716912349
کارشناس دانش آموختگانخانم یزدی پور333716912349
کارشناس صدورتائیدیه تحصیلیخانم حاجی زاده333789332236
مسئول مالی دانشجوئیآقای احمدی333731022233
کارشناس مالی دانشجوئیخانم اسلامی----2233
کارشناس مالی دانشجوئیآقای برزو جیرندهی----2234
رئیس اداره خدمات دانشجوئیخانم لطفی333731012226
کارشناس مسئول نظام وظیفه و وام دانشجوئیآقای علی نوری----2227
کارشناس امور دانشجوئیخانم حسن پور----2226
کارشناس پذیرش و ثبت نامخانم زهره رحمنی----2293
رئیس آزمایشگاه های قطبیخانم پورتقی333716942365
معاون آزمایشگاه هاآقای صالحی----2359
کارشناس آزمایشگاه های عمومی و تخصصیآقای غلامحسین پور----2359
مدیر فرهنگی و اجتماعی
 مدیر روابط عمومی
آقای حیدری333716782324
کارشناس مسئول اداره فرهنگی،
کارشناس امور شاهد و ایثارگر
خانم قهرمانی333716782324
کارشناس مسئول روابط عمومیآقای نوروزی333787082290
دبیر کمیته انضباطیخانم لشکری333787082291
دبیر کمیته مشاورهخانم ذوالقدر----2296
کارشناس کتابخانهخانم روحانی----2272
سرپرست پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعتدکتر حاج سیدجوادی333716722308
رئیس پژوهش مرکز قزوینآقای لبافها333731032354
مسئول دفتر پژوهشآقای سعید طاهرخانی333716722341
کارشناس آموزش های آزادآقای دائمی---- 
کارشناس کتابخانهخانم روحانی----2272
کارشناس کتابخانهمعصومه طاهرخانی----2272
کارشناس پژوهشآقای دلیری333789342216
کارشناس پژوهشخانم معصوم زاده333789342216
کارشناس آموزش های آزادخانم نجاتی----2216
کارشناس ارتباط با صنعتآقای صفوی----2217
سر ناظر عمرانیآقای کلهر----2222
بسیج دانشجوئی خواهرانخانم رضایی----2252
بسیج دانشجوئی برادرانآقای قموشی----2280
حراست فیزیکی - انتظاماتشایان پور - مافی افتخاری333741202292
انتشاراتبخش خصوصی333789322315
شماره های تلفنخانه دانشگاه33377000 -33377001-33377002-33377003

​ 


​آدرس : قزوین ،میدان شهید حسن پور ، مجتمع ادارات نواب صفوی،دانشگاه پیام نور قزوین- صندوق پستی : 878 نمابر : 02833374081پست الکترونیک info.qazvin@pnu.ac.ir​  -  مراجعه به سایت قدیم دانشگاه 

تمامی حقوق این سایت متعلق است به دانشگاه پیام نور
کل بازدیده ها: 212913
چهارشنبه 13 اسفند 1399