چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
SharePoint
 

FAQ

دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی - اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می‌ورزد.

​​ادامه مطلب ......

1- آيا در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور داوطلب در انتخاب رشته محدوديت دارد؟

شركت در دوره هاي فراگير براي هر رشته اي كه داوطلب علاقه تحصيلي آنرا داشته باشدبدون توجه به زمينه ي تحصيلي قبلي وي امكان پذير مي باشد و براي سنجش ميزان توانمنديها و آمادگي تحصيلص داوطلبان به آنان اجازه داده شده است كه در رشته مورد علاقه بعنوان دانش پذير ثبت نام نموده و تعدادي از واحدهاي درسي رشته انتخابي خويش را طبق برنامه دانشگاه مطالعه و با كسب آمادگي هاي لازم در آزمون پايان نيمسال دانش پذيري كه توسط سازمان سنجش كشور بصورت سراسري برگزار مي شود ، شركت نمايند .

 

2- ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور به چه صورتي امكان پذير است ؟

داوطلب در صورت كسب حد نصابهاي لازم در آزمون بر طبق ضوابط و مقررات مصوب شوراي گسترش آموزش عالي كشور از وضعيت دانش پذيري به وضعيت دانشجويي تبديل يافته و تحصيل وي در دانشگاه پيام نور به صورت دانشجو در نيمسال دوم دانشگاه در رشته تحصيلي انتخابي ميسر خواهد بود .

 

3- آيا در دانشگاه پيام نور براي هر رشته تحصيلي ظرفيت پذيرش تعيين شده است ؟

ترتيبي اتخاذ گرديده كه در آزمونهاي دوره دانش پذيري نوع آزمون بصورت رقابتي نباشد و دانشگاه خود را موظف مي داند كه براي كليه دانش پذيراني كه ملاكهاي علمي و حد نصاب نمرات تعيين شده در قالب آيين نامه هاي دوره فراگير مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري را كسب نمايند ، ظرفيت لازم براي شكوفايي استعدادها و توانمدي تخصصي را از طريق فراهم سازي شرايط ورود به دانشگاه به صورت دانشجو فراهم نمايد .

 

4- در دانشگاه پيام نور دانش پذير و دانشجو به چه شخصي اطلاق مي گردد ؟

الف ) دانش پذير : داوطلبي كه شرايط ورود به دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور را دارد و در موعد مقرر در دوره هاي فراگير ثبت نام كرده است .

ب ) دانشجو : فردي كه از طريق آزمون سراسري يا دوره هاي فراگير پس از موفقيت در آزمون سراسري يا دوره دانش پذيري و احراز شرايط پذيرفته شده است .

 

5- مدرك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبت نام در دوره دانش پذيري چيست ؟

دارندگان ديپلم رسمي متوسطه نظام قديم و پيش دانشگاهي نظام جديد در رشته هاي رياضي و فيزيك ، علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر ، علوم و معارف اسلامي و دارندگان مدرك كارداني رسمي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دارندگان ساير مدارك متوسطه تحصيلي اعم از هنرستان و دانشسراهايي كه مدت آموزش متوسطه آنها 4 سال بوده است و دارندگان مدرك رسمي كارداني پيوسته يا كارداني ، مجاز به شركت در آزمون هاي دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه هستند .

تذكر 1 : دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر در صورتي كه از لحاظ مقررات وظيفه عمومي ممنوعيت نداشته باشند نيز مي توانند در اين دوره ها ثبت نام نمايند .

تذكر 2 : دارندگان مدرك تحصيلي با ميانگين كمتر از 10 نمي توانند در اين دوره ها شركت نمايند .
 
 

6- داوطلب متقاضي در آزمون فراگير پيام نور چه اقداماتي را بايستي انجام دهد ؟

داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد .

-         ثبت نام در نيمسال دانش پذيري

-         دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر

-         حضور در محل و حوزه اي كه براي او تعيين مي شود ، شركت در آزمون و پاسخگويي به سوالات آزمون

 

7- داوطلب دوره هاي فراگير چند رشته و مركز را مي تواند انتخاب نمايد ؟

هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب يك رشته محل از مجموع رشته هاي موجود مي باشد .

 

8- آيا براي دانش پذيران از طريق دانشگاه پيام نور كلاس هاي رفع اشكال برگزار مي گردد ؟

دانش پذيران مي توانند جهت استفاده از كلاسهاي رفع اشكال مراكز/واحدهاي منتخب پيام نور پس از ثبت نام در آزمون فراگير با انجام فعاليت هاي زير شركت نمايند.

- مراجعه به پايگاه اطلاع رساني پيام نور به آدرس www.pnu.ac.ir  در تاريخ اعلام شده در سايت

- اعلام آمادگي و پرداخت وجه

پس از اين دو مرحله داوطلب به مراكز و واحدهاي منتخب براي استفاده از كلاسهاي آموزشي معرفي خواهد گرديد .

 

9- شرايط تبديل وضعيت ( قبولي در دوره هاي فراگير ) به چه صورتي خواهد بود ؟

داوطلب براي آنكه از دانش پذير به دانشجو تغييروضعيت دهد ضمن داشتن شرايط عمومي پذيرش بايد تمامي شرايط زير را احراز كند .

1-9 دانش پذير بايد در پايان نيمسال دانش پذيري در آزمون تمامي درس هاي اختصاصي ( 6 تا 8 واحد مشخص شده براي هر رشته ) و تمامي درس هاي عمومي ( 8 واحد ) شركت كند و حداقل نمره 10 در هر يك از مواد درسي كسب نمايد .

2-9 حداقل ميانگين دانش پذيري 12 از 20 را كسب نمايد .

داوطلبيني كه بصورت همزمان شرايط بندهاي 1-9 و 2-9 را كسب نمايند قبول شناخته مي شوند .

10- در دوره هاي فراگير دانش پذير چه زماني مشروط شناخته مي شود ؟

دانش پذير زماني مشروط شناخته مي شود كه :

الف ) حائز شرايط ثبت نام بوده و شرط بند 2-9 را احراز كرده ولي حداكثر در يك تا دو درس نمره كمتر از 10 كسب كرده باشد . چنين داوطلبي مي تواند به عنوان دانشجوي مشروط درس ثبت نام نمايد ، ثبت نام وي تا اخذ نمره قبولي در درس يا دروس مردودي ( حداكثر تا پايان نيمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .

ب ) حائز شرايط ثبت نام بوده و شرايط بند 1-9 را احراز كرده ولي ميانگين دانش پذيري و ميانگين وزني حداقل 12 ( بند 2-9 ) را كسب نكرده باشد . چنين داوطلبي مي تواند به عنوان دانشجوي مشروط ميانگين ثبت نام نمايد اما ثبت نام وي تا احراز مينگين دانش پذيري حداقل 12 ( حداكثر تا پايان نيمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .

شايان ذكر است در پايان نيمسال دوم تحصيلي ، دانشجويان مشروط بندهاي الف وب در صورتي كه شرايط لازم را احراز ننمايند از ادامه تحصيل محروم خواهند شد .

تذكر مهم : با توجه به اينكه در دوره دانش پذيري به منظور تسهيل ورود دانش پذيران به دوره دانشجويي تعدادي از دروس دانش پذيري مشمول تراز خواهد شد و دانش پذيران بر اساس نمرات تراز قبول يا مشروط شناخته مي شوند لذا طبق مصوبات دانشگاه دانش پذيران موظفند دروسي را كه نمرات خام آنها كمتر از 10 مي باشد پس از تبديل وضعيت به دانشجويي با رعايت پيش نياز بگذرانند .

 

11- ضوابط نيمسال دانش پذيري در دوره هاي فراگير چيست ؟

1-11- ثبت نام در دوره هاي فراگير به منزله پذيرفتن كليه ضوابط و مقررات تلقي مي شود .

2-11- كليه آزمون ها به صورت چند گزينه اي برگزار مي شود .

3-11- سؤالات آزمون مطابق با سرفصل درس ها و كتابهاي معرفي شده در جدول منابع موجود در دفترچه راهنما طراحي مي شود .

4-11- برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه ها با نظارت سازمان سنجش انجام مي گردد .

5-11- در صورت تصويب مراجع ذيربط در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه پيام نور ، نيمسال دانش پذيري حداكثر تا دو نيمسال قابل تمديد است .

 

12- ضوابط ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور ( پس از قبولي در آزمون نيمسال دانش پذيري ) چيست ؟

1-12- دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلي از سازمان آموزش و پرورش ، تاييديه تحصيلي خود را درخواست كند تا به مركز يا واحد دانشگاهي ارسال شود .

2-12- دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي اقدام كند . اقدام نكردن به موقع در نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال تحصيلي خواهد بود ، به علاوه در صورتي كه دانشجو در طول همان نيمسال براي تعيين وضعيت تحصيلي خود مراجعه نكند منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد .

3-12- تعداد كل واحدهاي قابل انتخاب در هر نيمسال تحصيلي ( به جز در آخرين نيمسال تحصيلي ) با توجه به ميانگين نيمسال قبل دانشجو ، حداقل 8 و حداكثر 24 واحد بر طبق آيين نامه آموزشي دانشگاه است .

4-12- نمره قبولي در هر درس 10 از 20 است .

5-12- در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه بيش از دو نيمسال تحصيلي ترك تحصيل كند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد .

6-12- دانشجوي مشمول خدمت وظيفه عمومي با رعايت مقررات وظيفه عمومي به شرط آنكه غيبت سنواتي نداشته باشد مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايد .

7-12- تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي به شرط موافقت محل خدمت از نظر دانشگاه با رعايت ساير مقررات بلامانع است ، ولي گواهي اشتغال به تحصيل تا قبل از ارائه كارت پايان خدمت صادر نمي شود .
 
8-12- دانشجو مي تواند در صورت تمايل از ادامه تحصيل انصراف دهد . اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوطه ارائه شود .


​آدرس : قزوین ،میدان شهید حسن پور ، مجتمع ادارات نواب صفوی،دانشگاه پیام نور قزوین- صندوق پستی : 878 نمابر : 02833374081پست الکترونیک info.qazvin@pnu.ac.ir​  -  مراجعه به سایت قدیم دانشگاه 

تمامی حقوق این سایت متعلق است به دانشگاه پیام نور
کل بازدیده ها: 212986
چهارشنبه 13 اسفند 1399